【www.holeeorg.cn--作文大全】

  “牛继马后”,即是指司马睿为牛氏之子,牛姓代司马氏继承帝位。历史文献有多记载,除了《晋书》和《魏书》,《鹤林玉露》、《容斋随笔》、《宾退录》等书也有相关描述。

  司马懿忽有所触,想起“牛继马后”的预言,心里十分忌讳,怕牛金将来会对子孙不利,就派人请他赴宴,酒中下毒,牛金为人坦荡,没有提防之心,“饮之即毙”,就这样稀里糊涂地送了命。”(宋)洪迈《容斋随笔·晋之亡与秦隋异》:“秦、晋、隋皆相似,然秦、隋一亡即扫地,晋之东虽曰‘牛继马后’,终为守司马氏之祀,亦百有馀年。

  典故源流

  司马懿当政之时就有代魏之心,当时有一本流传很广的谶书叫《玄石图》,上面记有“牛继马后”的预言,司马懿又请星象家管辂占卜子孙运势,管辂占卜的结果与《玄石图》不差毫厘。司马懿不解何意。后来他位居丞相之职,权倾天下。他手下有个将领叫牛金的,为他出生入死,立下殊勋。

  司马懿忽有所触,想起“牛继马后”的预言,心里十分忌讳,怕牛金将来会对子孙不利,就派人请他赴宴,酒中下毒,牛金为人坦荡,没有提防之心,“饮之即毙”,就这样稀里糊涂地送了命。司马师不解,问道:“牛金对父亲忠心耿耿,奈何杀之?”司马懿训道:“谶书有预言,马后有牛,不毒死牛金,子孙将有后患啊!”

  司马懿自此以为,牛金已死,子孙便可高枕无忧坐享福贵了,殊不知世事难以预料。司马懿的孙子司马觐袭封琅琊王后,其妻夏侯氏被封为妃子。夏侯氏人很风流,没多久就与王府也叫牛金的一个小吏勾搭成奸,后生下了司马睿。

  此即史书所言,司马睿并非皇族血脉,而是琅琊王府小吏牛金的儿子。只是因为有“牛继马后”的传言,导致了战将牛金被冤杀。后人遂戏谑地称司马睿为牛睿,比如明朝思想家李贽,就直称东晋为“南朝晋牛氏”,而不称司马氏。

  史书记载

  《晋书·元帝纪》:“初,《玄石图》有‘牛继马后’,故宣帝深忌牛氏,遂为二榼,共一口,以贮酒焉,帝先饮佳者,而以毒酒鸩杀后将军牛金。而恭王妃夏侯氏竟通小吏牛氏而生元帝。”(宋)洪迈《容斋随笔·晋之亡与秦隋异》:“秦、晋、隋皆相似,然秦、隋一亡即扫地,晋之东虽曰‘牛继马后’,终为守司马氏之祀,亦百有馀年。”(宋)赵与时《宾退录》卷二:“晋明帝问王导晋所以得天下。导陈司马懿创业之始,及司马昭弑高贵乡公事,明帝以面复牀曰:‘若如公言,晋祚复安得长远!’殊不思‘牛继马后’,晋已绝矣。”


查看更多作文大全相关内容,请点击作文大全

2021 作文大全网版权所有. 京ICP备19018277号